Tööpakkumine kokale. Tööülesandeks õigeaegse toitlustamise tagamine ja töö organiseerimine. Samuti arusaadavalt toidu ja pagar-kodiitritoodete valmistamine, peolaudade ettevalmistamine. Mis tähtis, kandidaadilt eeldatakse pisut õpetajalikku maailmavaadet, sest juhendada tuleb praktikal olevaid noorkokki.
 
Loomulikult kuulub eeltingimustesse ausus, algatusvõime, suhtlemisoskus ja kohusetundlikkus. Vajalik toitlustusalane haridus ning valmisolek suhelda eesti ja vene keeles.
 
Töökoht paikneb Tallinna kesklinnas, läheduses parkimisvõimalus ja tihe ühistranspordi võrk. Tasu 600 eurot kuus, tööaeg kella 7.00-st -15.30-ni.
 
Ametikohale kandideerimine eeldab CV loomist EHRA keskkonnas, millega saate alustada Siit…
 
Juhul kui jõuate tööpakkumiseni liiga hilja, soovitame CV sellegi poolest luua. Sest värskemad tööpakkumised jõuavad esmalt EHRA eraklientideni.  Alustage palun Siit…