Inimeste oskuste ja tööturu muutuste ühitamise rakkerühma töö üks käegakatsutav tulemus on raamat „Eesti tööturg täna ja homme“. Esmakordselt on ühtede kaante vahel koos Eesti tööjõu-uuringu, rahvaloenduse, tööjõuvajaduse prognoosi ning tegevusalade ekspertintervjuudest kogutud info. Statistika koondamisel ja tekstiloomes osalesid Statistikaameti, Sotsiaalministeeriumi, Töötukassa, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi ning uuringufirmade Centar ja InterAct analüütikud.

Lisainfo…