Tööd saab kutsekooli uue ühendatud õppe- ja õpilasrestorani peakokk. Tööülesandeks restoranide töö organiseerimine, menüü koostamine, koostöö teenindusürituste (õppe-catering) korraldamine koos õppemeistrite, teenindusjuhi, teiste allüksuste ja õpilastega. Päevane töö.
 
Kandidaadilt eeldatakse erialast (kõrg)haridust ja arvestatavat töökogemust a la carte kokana;
eesti keele oskust kõrgtasemel ja vene keele oskus kesktasemel (suhtlemine eesti ja vene emakeelega õpilastega),valmisolekut panustada kooli õppetegevuse mitmekesistamiseks läbi oma töö.
 
Töökoht paikneb Tallinnas.
 
Ametikohale kandideerimine eeldab CV loomist EHRA keskkonnas, millega saate alustada Siit…
 
Juhul kui jõuate tööpakkumiseni liiga hilja, soovitame CV sellegi poolest luua. Sest värskemad tööpakkumised jõuavad esmalt EHRA eraklientideni.  Alustage palun Siit…