Posted by EHRA juuli - 24 - 2016 Majutussektori sesoonsusest kommenteerimine on välja lülitatudEeskätt klimaatiliste olude, aga ka töö- ja koolikorralduse sunnil peavad kodumaised majutusasutused toime tulema turismi sesoonsusega. Tegevustulemust hinnatakse rahalises väärtuses, kuid hooajalisuse mõõtmiseks on sobiv indikaator ka külastajate arv. Riigi seisukohalt on seda nu...

Continue Reading →