Tööülesanneteks:

• Teeninduse valdkonna üldine arendamine
• Õppetöö läbiviimine toitlustuse erialade õppekavadel
• Toitlustuserialade õppebaasi ja teenuste arendamine
• Toitlustuserialade praktilise õppe korraldamine

Töökoht paikneb Valgas

Ametikohale kandideerimine eeldab CV loomist EHRA keskkonnas, millega saate alustada Siit…

Juhul kui jõuate tööpakkumiseni liiga hilja, soovitame CV sellegi poolest luua. Sest värskemad tööpakkumised jõuavad esmalt EHRA eraklientideni. Alustage palun Siit…