Töö ülesanded:
• Ühtse menüüstandardi arendamine ja kvaliteedikontroll
• Toodete kvaliteedi kontrollsüsteemi loomine ja rakendamine
• Tehnoloogiliste auditite läbiviimine
• Uute ideede otsimine ja elluviimine, tootmisesse juurutamine
• Tootearendusmeeskonna juhtimine ja koostöö teiste osakondadega
• Toorainekulu analüüs vastavalt ettevõtte eesmärkidele
• Osalemine erinevate valdkondade arendusprojektides ja kontseptsioonide loomises

 

Juhul kui jõuate tööpakkumiseni liiga hilja, soovitame CV sellegi poolest luua. Sest värskemad tööpakkumised jõuavad esmalt EHRA eraklientideni. Alustage palun Siit…