Logi sisse
PAKUN TÖÖD

Kuulutus(t)e avaldamine

Tasulised kuulutused avaldame pärast arve tasumist. Kuulutusi asume levitama 24-72 tunni vältel.

Kuulutuse ülesehitus:

  • suunatud sõnum sisaldab detailset infot töökoha ja töö iseärasuste ning kandidaadile esitatavate nõudmiste kohta. Niisugune kuulutus kutsub kohale suhteliselt vähe, kuid samas töökohale sobivamaid kandidaate. St. värbamise käigus käivitub nn. eneseselektsioon, mis võimaldab vähendada hilisemaid valiku kulusid.
  • Lihttööliste värbamisel on oluline märkida kuulutusse palgapakkumine. Üldsõnaline ja esoteeriline (segane) väljenduslaad reeglina toetab sõnumit, kuid ei motiveeri kandideerima.
Jaga