Logi sisse
PAKUN TÖÖD

Privaatsuspoliitika

 1. EHRA töötleb järgnevaid Kasutaja isikuandmeid: ees- ja perekonnanimi, telefoninumber, e-posti aadress, aadress, Kasutaja foto, muud CV-s sisalduvad karjääri puudutavad andmed ja sotsiaalmeedia kasutajakontol sisalduvad isikuandmed (edaspidi Isikuandmed).
 2. Kasutaja Isikuandmete vastutav töötleja on EHRA OÜ, aadress Tallinn, Virmalise tn 5-5, 10129, äriregistri kood 10777818.
 3. EHRA töötleb Kasutaja Isikuandmeid Kasutajale teenuse osutamise eesmärgil – vahendab Kasutaja CV-d Andmebaasi kaudu Tööandjatele ning võimaldab Kasutajal kandideerida töökohtadele.
 4. Lisaks töötleb EHRA Kasutaja Isikuandmeid kommertsteadaannete, reklaammaterjalide ja EHRA tegevuse kohta info edastamiseks kui Kasutaja on selleks soovi avaldanud.
 5. EHRA töötleb Isikuandmeid kooskõlas Euroopas tunnustatud andmekaitse põhimõtetega (seaduslikkus, õiglus, läbipaistvus, eesmärgipärasus ja minimaalsus) ning lähtub Isikuandmete töötlemisel alati Kasutaja huvidest, õigustest ja vabadustest.
 6. Kui Kasutaja sisestab Andmebaasi oma CV, teeb EHRA selles sisalduvad Isikuandmed Tööandjatele kättesaadavaks vastavalt Kasutaja määratud konfidentsiaalsusastmele.
 7. Kui Kasutaja esitab oma CV kandideerimaks konkreetsele tööpakkumisele, siis edastab EHRA kõik tema poolt CV-sse sisestatud Isikuandmed vastavale Tööandjale.
 8. EHRA kogub ja salvestab Kasutaja Isikuandmeid elektroonilisel kujul tehes neist vajadusel väljavõtteid ka muus vormis.
 9. EHRA säilitab Kasutaja Isikuandmeid seni kuni Kasutaja on oma kasutajakonto kustutanud, taotlenud EHRA-lt oma Isikuandmete kustutamist või kuni EHRA-le saab teatvaks asjaolu, et Kasutaja ei ole enam elus. Loetletud juhtudel kustutab EHRA Kasutaja Isikuandmed ühe kuu jooksul vastava aluse esinemisest.
 10. Kasutajal on õigus teada, millised andmed EHRA andmebaasis tema kohta sisalduvad, esitades vastava järelepärimise Andmebaasis toodud EHRA e-posti aadressile.
 11. Kasutajal on igal ajal õigus enda Isikuandmeid muuta, parandada, nõuda nende kustutamist ja edasise töötlemise lõpetamist. Selleks esitab Kasutaja vastavasisulise avalduse Andmebaasis toodud EHRA e-posti aadressile.